Nieuws van de groencommissie

Beste BOSBROEDERS,

De tijd glijdt als een schaduw heen. Nog maar pas geleden, laat in het vorige jaar, zijn we bezig geweest met ons bos en nu staat er al weer een nieuwe doe-dag te wenken.
Allereerst alsnog de beste wensen voor 2013.
Wat ons boven het hoofd hangt, willen (hoeven) we niet te weten. Wat ons te doen staat in ons Bosbroederschap weten we wel exact: “Werken aan de verfraaiing en het onderhoud van onze dorpsbossen, voor nu, maar vooral voor de toekomst”.
Veel van onze dorpsgenoten vinden dat de groencommissie, en in haar zog de Bosbroeders, te rigoureus bezig is. In hun beleving wordt er te veel weggezaagd of anders gezegd onze bossen worden te kaal nadat de Bosbroeders er geweest zijn.
Het lijkt een dooddoener om te zeggen dat de tijd het zal leren. Read more “Nieuws van de groencommissie”

Nieuws van de bosbroeders

Goede voornemens waren er voldoende aan het eind van seizoen 2011/2012.
Ik zou jullie berichten als er iets was, foto’s toesturen en weet ik wat nog meer. Niets van gekomen. Dat was eind februari 2012 en nu is het begin november 2012. Dus zes maanden verder en staan we nu voor een, voor ons, nieuw bos – doe seizoen.

Wij hebben vier doedagen gepland. Als het zo genaaid wordt als het geknipt is zijn voor ons als bosbroeders de volgende dagen gereserveerd in de Metslawierster Bossen. In 2012 is die 24 november en 22 december en in 2013 op 12 januari en 26 januari. Wij verzoeken u deze dagen alvast te reserveren. Read more “Nieuws van de bosbroeders”

Verslag groencommissie snoeiseizoen 2012-2013.

Verslag groencommissie snoeiseizoen 2012-2013.

Afgelopen seizoen is er door veel vrijwilligers weer hard gewerkt in onze bossen.
Een grote groep Bosbroeders heeft, onder leiding van Reinders, Streekstra en de Beer weer
het nodige hout verzamelt en takken keurig op rillen gelegd.
Het afgelopen seizoen is voornamelijk gewerkt in het Dwarsbosk.

Aan hout is afgeleverd aan de Bosbroeders 138m3 en aan anderen 90m3 totaal 228m2.
Aan mensuren is op de 5 doedagen 406 gewerkt.

Geplande doedagen voor het komende seizoen 2012-2013:
2012: 24 november en 8 december
2013: 19 januari en 16 februari
Misschien dat er nog een 5e doedag gepland gaat worden, deze is afhankelijk van de hoeveelheid hout.

Uiteraard zijn deze dagen onder voorbehoud, er is nog geen definitief bericht ontvangen van Staatsbos- en Landschapsbeheer. Zodra dagen vaststaan, krijgen de vrijwilligers hiervoor een uitnodiging.

Wilt u als nieuwe vrijwilliger meedoen dan kunt u zich melden bij R.K.Reinders Roptawei, u bent van harte welkom!