Braderie 2015

De Braderie commissie is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen van de 19-de Braderie die gepland staat op woensdag 26 augustus 2015. Van s’-middags 13.30 uur tot ’s-avonds ca 20.30 uur.
Er hebben zich al weer een redelijk aantal standhouders bij de commissie aangemeld. Het verleden heeft ons geleerd dat er de laatste weken voor de datum dat de braderie wordt gehouden altijd nog een aantal standhouders zich komt melden. Dit is de laatste jaren heel erg afhankelijk van de te verwachten weersomstandigheden. Over het algemeen waren standhouders voorgaande jaren altijd tevreden met de gerealiseerde verkoop te Metslawier. Als commissie voorzien we de standhouders gratis van twee keer een consumptie. Er zal dit jaar wel wat meer ongerief zijn vanwege de riolering werkzaamheden en het in te richten plein voor café Veldzicht. We proberen, in goed overleg met de uitvoerder van Pijnacker uit Kollum, de hinder tot een minimum te beperken.
Ook dit jaar is er voor de jeugd weer de mogelijkheid om hun spulletjes te koop aan te bieden. De commissie wil geen grote huishoudelijk apparaten e.d. via de jeugd te koop aangeboden zien.
De commissie geeft publiciteit aan de braderie door het plaatsen van borden langs diverse wegen in de gemeente Dongeradeel en door het verspreiden van raambiljetten in de ons omringende dorpen, Dokkum, Damwoude en op diverse campings rond het Lauwersmeer.
Zijn er nog dorpsgenoten die een stand willen op de braderie dan kunnen die zich melden bij de heer Sj. Postma. Tel. 06-53198072
We hopen ook dit jaar weer een gezellige braderie te houden met goed weer en een grote publieke opkomst.

De Braderie commissie.

Van de Braderie commissie.

Ter voorbereiding op een dergelijk evenement wordt er door de commissie voor gezorgd dat er een advertentie wordt geplaatst in een landelijk blad voor standhouders. Via de mail worden diverse bladen en kranten geïnformeerd over de datum, de plaats en duur van de te houden braderie. Alle standhouders, die een vorig jaar aanwezig waren, worden schriftelijk benaderd met een inschrijfformulier. Op andere plaatsen, waar een braderie wordt gehouden, wordt aan bepaalde standhouders gevraagd of ze ook geïnteresseerd zijn om naar de braderie te Metslawier te komen. Read more “Van de Braderie commissie.”

Braderie 2014.

Braderie 2014.

 

De Braderie commissie is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen van de 18-de Braderie die gepland staat op woensdag 27 augustus 2014. Zoals gebruikelijk van ’s-middags 14.00 uur tot ’s-avonds ca 21.00 uur.

Er hebben zich al weer een redelijk aantal standhouders bij de commissie aangemeld. Het verleden heeft ons geleerd dat er zich de laatste weken voor de datum dat de braderie gehouden wordt altijd nog een aantal standhouders komt melden. Dit is wat afhankelijk van hun verkopen op eerder gehouden braderieën en van de te verwachten weersomstandigheden. Over het algemeen waren standhouders voorgaande jaren altijd tevreden met de gerealiseerde verkoop te Metslawier. Read more “Braderie 2014.”