Brief van de gemeente inz. Grasbakken

Geachte heer/mevrouw,

Sinds een aantal jaren plaatst de gemeente op verschillende locaties in de gemeente grasbakken. De grasbakken zijn een extra service voor bewoners met een grote tuin en weinig ruimte in de groene container. Bovendien kan gras goedkoper verwerkt worden wanneer het gescheiden wordt ingezameld. De grasbakken worden erg gewaardeerd door de gebruikers. Daarom wil de gemeente de service graag blijven verlenen. Echter bij het gebruik van de grasbakken treden ook een aantal problemen op.
De grasbakken zijn nu veelal in het groen geplaatst. Bij de lediging wordt de ondergrond (de graszode) vaak vernield. Om de grasbakken een netter aanblik te geven zal de gemeente onder ieder bak een betonplaat plaatsen. Op een aantal locaties zijn inmiddels betonplaten aangebracht.
Er is een ongelijke verdeling van bakken in de dorpen. Wij streven vanaf dit seizoen naar een verdeling van gemiddeld 1 tot 3 grasbakken per dorp, afhankelijk van de grote van het dorp en de het aantal geschikte locaties. Op basis hiervan hebben wij de grasbakken herverdeeld over de dorpen.
Ook is herhaaldelijk gebleken dat er naast gras ook vaak ander groen afval (takken e.d.) in of bij de grasbakken wordt gedumpt. Dit geeft een rommelig aanblik en bemoeilijkt een efficiënte inzameling en verwerking van gras. Om de service goed te laten verlopen is het van groot belang dat er geen ander afval dan gras in de grasbakken terechtkomt. Wij vragen u hierbij uw medewerking bij het juist gebruik van de grasbakken en verzoeken u de regels (nog eens) onder de aandacht te brengen van de gebruikers. Bij herhaaldelijk misbruik van een grasbak overwegen wij de betreffende grasbak te verwijderen.
Halverwege april (begin van het maaiseizoen) worden de grasbakken weer geplaatst. Wij hopen dat door bovenstaande maatregelen het gebruik van de grasbakken in alle dorpen en wijken naar ieders wens zal verlopen. Na afloop van het seizoen zullen wij het gebruik van de grasbakken evalueren.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
D.A. Zijlstra
beleidsmedewerker afvalinzameling Gemeentewurk