Voorbereiden werkzaamheden Roptawei

“Vanaf maandag 04 april zal Aann.mij. Daniël Pijnacker starten met het op hoogte brengen van de aanwezige putkoppen in het wegdek van de Roptawei.
Dit in verband met de voorbereidende werkzaamheden op de Roptawei voor het aanbrengen van de asfaltdeklagen, die hierna aangebracht zullen worden.
In verband hiermee zal er enige verkeershinder kunnen ontstaan.
De definitieve data voor het aanbrengen van het asfalt volgt zo spoedig mogelijk.

Voor eventuele vragen en/of aanvullende informatie kunt u onze uitvoerder, de heer Wilco Kloetstra, op het werk aanspreken.”