Braderie 2016

De Braderie commissie is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen van de 20-ste Braderie die gepland staat op woensdag 24 augustus 2016. Van ’s-middags 13.30 uur tot ’s-avonds ca. 20.30 uur. Omdat het een jubileum betreft wel iets om extra bij stil te staan en aandacht aan te geven.

Hopelijk zijn de werkzaamheden aan de Roptawei op 24 augustus helemaal gerealiseerd (laatste laag asfalt) en is het plein voor café Veldzicht dan ook helemaal ingericht met tafel en bankje, verlichting en een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Al met al heeft Metslawier na de realisatie van deze werkzaamheden en het opknappen van woningen in het beschermde dorpsgezicht een hele faselift ondergaan waar we als dorp echt trots op mogen zijn. Nu als dorpsbewoners ons nog scharen achter de ECODON (Energie Coöperatie Dongeradeel) wat betreft de afname van gas en stroom. Wanneer de bewoners zich aanmelden bij Ecodon dan levert dit het Dorp Metslawier € 75,00 per jaar op. Zeg 100 bewoners stappen over naar Ecodon dan is dit € 7500,00 per jaar. Met dit geld kunnen diverse activiteiten in het dorp worden gefinancierd, zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van de organisatie van de jaarlijkse braderie.
Afgelopen jaar bleven helaas een aantal standhouders zonder opzegging en reden weg van onze braderie. Met name de stands met kleding lieten het afweten. Als organisatie zullen we alle zeilen bijzetten om zoveel mogelijk standhouders naar onze jubileum braderie van 2016 te halen.
Als commissie voorzien we de standhouders gratis van twee keer een consumptie. Dit gebeurt bijna nergens anders en wordt door de standhouders zeer gewaardeerd. Ook dit jaar is er voor de jeugd weer de mogelijkheid om hun spulletjes te koop aan te bieden. De commissie wil geen grote huishoudelijk apparaten e.d. via de jeugd te koop aangeboden zien.
De commissie geeft publiciteit aan de braderie door het plaatsen van borden langs diverse wegen in de gemeente Dongeradeel en door het verspreiden van raambiljetten in de ons omringende dorpen, Dokkum, Damwoude en op diverse campings rond het Lauwersmeer.
Zijn er nog dorpsgenoten die een stand willen op de braderie dan kunnen die zich melden bij de heer Sj. Postma. Tel. 06-53198072
Omdat het dit jaar een jubileum betreft zou de braderie commissie graag van u ideeën en suggesties ontvangen om er op 24 augustus 2016 een feestelijk gebeuren van te maken. Stuur deze naar Sj. Postma, M. fan Loanstrjitte 19.
E-mail: sj.postma@inter.nl.net

De Braderie commissie.