kerstbloemschikken

Op 9 december kerstbloemschikken in het cafe “Veldzicht” aanvang 8 uur
Opgave in het cafe of bij Tetsje Meinema tel. 294161.
De voorbeelden liggen in de zijkamer van het cafe daar ligt ook het opgaveformulier en zijn de
kosten erop gezet.