KERSTBLOEMSCHIKKEN

In cafe Veldzicht
Datum: 10 december 2014
Aanvang: 20.00 uur
Opgave: tot en met 29 november 2014
Op aanmeldingsformulier zijkamer Café
Of aan de bar en bij Tetsje Meinema telefoon 294161

Voorbeelden van de te maken bloemstukken liggen in de zijkamer bij het aanmeldingsformulier