Van de Braderie commissie.

Ter voorbereiding op een dergelijk evenement wordt er door de commissie voor gezorgd dat er een advertentie wordt geplaatst in een landelijk blad voor standhouders. Via de mail worden diverse bladen en kranten geïnformeerd over de datum, de plaats en duur van de te houden braderie. Alle standhouders, die een vorig jaar aanwezig waren, worden schriftelijk benaderd met een inschrijfformulier. Op andere plaatsen, waar een braderie wordt gehouden, wordt aan bepaalde standhouders gevraagd of ze ook geïnteresseerd zijn om naar de braderie te Metslawier te komen.

Dit om een zo groot mogelijk assortiment te kunnen bieden. Een tweetal standhouders met oude ambachten en een orgelman worden uitgenodigd. Ongeveer vier weken voor de te houden braderie worden op goede zicht locaties bij de wegen borden geplaatst met de datum van de te houden braderie te Metslawier. Verder worden in de gemeente Dongeradeel in de dorpen en Dokkum en het winkelcentrum te Damwoude raambiljetten opgehangen bij winkeliers en campings.
Wanneer bekend is hoeveel standhouders er ongeveer zullen komen kan worden vastgesteld hoeveel kramen er gehuurd en besteld kunnen worden.

Dit jaar heeft de commissie, n.a.v. een beginnende brand in een woning tijdens de braderie van 2013, een bespreking gehad met de brandweer en de gemeente Dongeradeel. Dit om alle veiligheids aspecten nog eens kritisch onder de loep te nemen. Zo moet er een vrije ruimte van minimaal drie meter breed en vier meter hoog aanwezig zijn langs de kramen om brandweer, politie en ambulance bij calamiteiten vrije doorgang te kunnen garanderen. Naar aanleiding van dit overleg moesten in het vervolg een aantal kramen op kruisingen anders worden opgesteld.

Dit jaar hadden zich ongeveer vijf en veertig standhouders van te voren schriftelijk aangemeld. Door de goede weersvooruitzichten kwamen de maandag en dinsdag voor de te houden braderie (27 augustus)nog een aantal schriftelijke en telefonische aanmeldingen bij de commissie binnen. Zelfs op woensdag morgen kwamen er nog een aantal telefoontjes binnen of er nog een plekje vrij was voor een stand. Al met al was er een goed aanbod en grote verscheidenheid van waren. Ook op de kinderbraderie was er weer een groot aantal kinderen met spulletjes aanwezig en een levendige handel. De weersomstandigheden waren ook dit jaar weer uitstekend. Veel bezoekers uit de ons omliggende dorpen en van de campings hebben de braderie bezocht. De standhouders waren na afloop over het algemeen redelijk tevreden over hun omzet. Al met al weer een geslaagd evenement en op naar de 19 editie.

De Braderie Commissie.