Maatschappelijke beursvloer op 7 november 2014

Geachte dorpsgenoten,
Onderstaande uitnodiging heeft Dorppsbelang Metslawier ontvangen met het verzoek om deze door te geven aan alle dorpsgenoten

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de eerste Maatschappelijke Beursvloer die in onze regio (Dongeradeel en Dantumadeel) georganiseerd wordt!

Wilt u deelnemen met een aanbod van diensten, materialen, kennis en expertise of mensen?
Wilt u met een groep op de NI Doet dagen klussen?
Heeft u expertise die u wilt beschikbaar stellen aan een andere vrijwilligersorganisatie? Of kent u bedrijven of vrijwilligersorganisatie in uw dorp de maatschapelijke ruilbeurs een goed idee vinden en die hier wel aan mee willen werken?
Of heeft u juist een vraag naar één van deze zaken?
Kent u clubjes of verenigingen in uw dorp die wel wat hulp kunnen gebruiken?
Op de beursvloer wordt er in al deze zaken gehandeld met gesloten beurzen.

Wij hopen u te zien op 7 november

Met vriendelijke groeten,
Mea Groenendaal en Reina Hes,
Stichting Welzijn Het Bolwerk,
0519-292223