Aanpassen openbare verlichting Provinciale wegen

De provincie Fryslan is in het kader van het uitvoeringsplan Duurzame Openbare verlichting Fryslan (2e Batch) bezig met de uitvoering hiervan in onze gemeente.
Dit houdt in dat er nieuwe LED armaturen worden aangebracht voor de oude SOX-verlichting. De Provincie gaat echter ook behoorlijk wat lichtmasten opruimen. Je kunt zien welke lichtmast gaat verdwijnen, doordat deze zijn gemerkt met een rood kruis.

Mochten er vragen of opmerkingen hierover zijn dan kan hiervoor contact opgenomen worden met de projectleider, dhr. J. Hiddenga van de Provincie Fryslân. Tel.nr. 058-29 25 925.
Mailadres www.fryslan.nl/verlichting.