Viering Koningsdag Metslawier.

Vanaf 9.00 uur was het weer druk en gezellig bij het jeugdhonk De Oanrin waar, zoals gebruikelijk, de koffie en gebak klaar stonden. De bloemen/plantenverkoop was weer een succes, voor de jonger jeugd was er een klein springkussen, de ouder jeugd kon zich vermaken op een groter exemplaar.
Om ongeveer 13.00 uur was er weer het inmiddels traditionele “halve kip” menu, waarvoor zich velen hadden opgegeven, ook dit jaar gingen de broodjes gezond er goed in.

Om 15.00 uur verzamelden zich een 50- tal deelnemers bij Café Veldzicht om mee te doen aan het Elf Steden Spel. De route ging door het dorp en de bospaden, onderweg moesten opdrachten worden uitgevoerd en vragen beantwoord. Jong en oud hebben hieraan meegedaan, de prijsuitreiking was om ongeveer 18.00 uur. De groep 6, bestaande uit Siemen, Sippie,Marion, Akke Greetje en Seerp hadden de opdrachten/vragen goed ingevuld/uitgevoerd en behaalden de 1e prijs.
Na deze uitreiking was het nog een gezellige nazit in het Café. Dank aan alle vrijwilligers om de activiteiten weer mogelijk te maken.

koningsdag 14 foto 1

koningsdag 14 foto 2