Reisverslag Actie Comité Roemenië 13-10 t/m 18-10-2010

Tijdens het transport in mei kregen Sijbe Postma en Meindert Castelein na het lossen van de goederen heugelijk nieuws te horen. Ds. András Péntek vertelde, dat zijn vriendin Cicilia en hij op 16 oktober van plan waren om te trouwen, en ons hierbij uitnodigde. Bij thuiskomst werd na enig beraad met het bestuur besloten om vrijwilligers te vragen die bereid waren om over deze uitnodiging na te denken.

Klaas Meindersma, Jappie Talstra, Sjoerd Postma en Meindert Castelein waren bereid op reis te gaan. Woensdagmorgen 13 oktober rond middernacht vertrokken wij richting Roemenië. Na een overnachting in Hongarije kwamen we donderdagmiddag om 17.00 uur in Apoldu de Sus. Boukje Prins en Arend Warmels uit Woerden waren hier al aanwezig, en samen met mama Veorica stonden zij ons al op te wachten. Wij werden hier weer hartelijk ontvangen. Met het transport in mei zijn de helft van de goederen in dit dorp gelost. Boukje Prins en Arend hebben de verdeling van de goederen met enkele mensen uit het dorp kunnen regelen. Om de contacten te verstevigen hebben wij met verschillende mensen kunnen spreken. Hierna zijn we eerst bij de nieuwe kerk gaan kijken, waar een paar mensen net klaar waren met het stukadoren van de buitenkant. De binnenkant van de kerk was klaar, en de door ons gebrachte stoelen stonden mooi opgesteld in de kerk. Zij lieten nogmaals blijken dat zij erg blij waren met de stoelen. Om 13.00 uur hebben wij geholpen bij het lossen van een vrachtauto uit Nederland. Zij kwamen spullen brengen van de kinderen van mama Veorica. Deze kinderen hebben de hele zomer gewerkt in de buurt van Woerden. Het geld wat zij daar verdiend hebben, zal de hele familie deze winter van moeten leven. Het geld wat over blijft zullen de kinderen gebruiken om weer een gedeelte aan hun nieuwe huis af te bouwen. De rest van de middag zijn we naar Sibiu geweest. Dit is een mooi klein stadje met veel historische gebouwen, en een mooi nieuw winkelcentrum.

De volgende morgen op zaterdag zijn we naar Turda gereden om aanwezig te zijn bij de bruiloft van Ds. András Péntek en Cicilia. De kerkelijke inzegening begon om 13.00 uur in de hervormde kerk. Wij waren getuige van een mooie dienst, maar konden er natuurlijk niet veel van de Hongaarse taal verstaan. Na de dienst begon het feest in een hotel. Wij werden hier ontvangen en naar onze gereserveerde tafel gebracht. Na kennismaking met onze tafelgenoten, bleek het dat een dominees echtpaar Nederlands sprak. Zij hadden een jaar in Kampen gewoond en gestudeerd. Wij hebben die middag en avond genoten van een prachtig mooi feest. Er waren ook vele bekenden uit Buza. Wij konden overnachten in het zelfde hotel wat András voor ons had geregeld. De volgende morgen na het ontbijt zouden wij afrekenen, maar de eigenaar van het hotel zij dat dit een geschenk van hem was en wij niets hoefden te betalen. Wij bedankten hem en namen afscheid van András die speciaal voor ons om 07.00 uur was opgestaan om ons uit te zwaaien. Wij zijn toen naar Buza gereden en kwamen hier rond 11.00 uur aan. Wij hebben wat rond gekeken bij de kerk en de pastorie, en verder nog een ronde door het dorp gereden. Bij de presbiter en zijn vrouw hebben wij koffie gedronken en lekkere oliebollen gegeten. Om 13.00 uur zijn we uit Buza vertrokken en begonnen aan de reis terug. Na een overnachting in Hongarije kwamen wij maandagavond om 22.00 uur na een goede reis gelukkig weer gezond en wel thuis.

Met vriendelijke groeten, Meindert Castelein

In de afgelopen maanden hebben we binnen het bestuur afscheid genomen van Meindert Castelein en Jellie Soorsma. Ook op deze plek willen we Meindert en Jellie bedanken voor hun jaren lange inzet binnen het bestuur. Beide hebben aangegeven als vrijwilliger betrokken te willen blijven bij het actie Comité Roemenie.
Margriet Machiela en Bregt Elgersma hebben hun plaats inmiddels ingenomen binnen het bestuur.

Mocht u nog goederen of kleding hebben staan, lever het dan in bij de fam. M. Meindersma Master fan loanstrjitte 9. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het zelf te brengen, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. Verdere